Informacje dla rodziców klas pierwszych

Szanowni Rodzice Uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21

W związku z niemożnością  zorganizowania zebrań Rodziców Uczniów klas  pierwszych przekazujemy Państwu informacje dotyczące:

-,”wyprawki” do klasy pierwszej,

-zapisów do świetlicy,

– wykazu podręczników,  obowiązujących w klasie I w roku szkolnym 2020/21.

Mamy nadzieję, że spotkania z Rodzicami Uczniów klas I będą możliwe do zorganizowania  pod koniec sierpnia 2020 r.

Wyprawka

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 jest złożenie :

-KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OŚWIADCZENIA RODZICÓW O UPOWAŻNIENIU INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY (do dnia 4 września 2020 roku w świetlicy szkolnej).

Potrzebne dokumenty są do pobrania na stronie szkoły w zakładce Wnioski, wzory  dokumentów do pobrania.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2020/21- KLASY I

wykaz podręczników