List od Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020