Informacje Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID -19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Legnicy w związku z wystąpieniem epidemii”. Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 8/20 z dnia 31.08.2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku WSZYSTKICH uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nimi oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Procedurach zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury  zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty.

Proszę Państwa o podpisanie i przekazanie dzieciom deklaracji oraz oświadczenia, które znajdują się na końcu w/w procedur oraz w zakładce wnioski, wzory dokumentów do podpisania.

Dokumenty te powinny być dostarczone do wychowawców do 2 września 2020 r. W przypadku trudności z wydrukowaniem dokumentów, zostaną one przekazane przez wychowawców dzieciom 1 września 2020 r.

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Małgorzata Zielińska Steigl