Stypendium Prezydenta Miasta

dyplom

Prezydent Legnicy wręczył 1 września, podczas inauguracji roku szkolnego, stypendia z wiedzy ogólnej, artystycznej, technicznej oraz stypendia sportowe. Aby je uzyskać, należało spełnić surowe kryteria: w kategorii wiedzy ogólnej w szkole podstawowej – średnia ocen co najmniej 5,6 i tytuł laureata lub finalisty konkursu/olimpiady o zasięgu co najmniej powiatowym; za osiągnięcia sportowe – średnia co najmniej 5,1 i wysokie miejsca podczas zawodów szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Jednorazowe stypendia na nowy rok szkolny 2020/2021 podczas spotkania z laureatami otrzymało w Legnicy 100 uczniów, ze szkół podstawowych po 600 zł, a uczniowie szkół ponadpodstawowych – po 700 zł.

Również nasza szkoła może się szczycić wyróżnionymi uczniami.

W kategorii wiedzy ogólnej:

Joanna Drożdż (absolwentka) – laureatka zDolnego Ślązaka z matematyki i fizyki.

Stypendia sportowe:

Joanna Drożdż (absolwentka) Bartłomiej Kucharski (absolwent), Adrianna Radziwon, Zuzanna Wojtkowiak, Aleksandra Lepczak, Filip Szymkowicz, Amelia Fijałkowska, Anna Kulas.

Wszystkim nagrodzonym GRATULUJEMY!