Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami – 9.09.2020

Klasy V b , VI c, II d –  na terenie szkoły godz. 16.00

Kl. V b- s.68

Kl. VI c- s.91

Kl II d- s.47

Klasy IV- na terenie szkoły godz. 16.30

Kl. IV a- s.87

Kl. IV b- s.69

Kl. IV c- s.86

Kl. IV d- s.84

Zebranie na terenie szkoły mają  klasy, którym w roku szkolnym 2020/21 przydzielono nowych wychowawców.

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego i koniecznością dostosowania się do wytycznych GIS, MEN, MZ, prosimy  o zachowanie następujących  zasad bezpieczeństwa:

– w zebraniu może wziąć udział tylko osoba zdrowa,

–  w spotkanie uczestniczy tylko jeden z rodziców,

– przed wejściem do szkoły należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować  ręce,

– zachować odpowiednie odległości między osobami,

– dysponować własnym długopisem w celu składania podpisów na liście obecności .

Pozostałe klasy mają zebrania z rodzicami w formie zdalnej

Kl. V-VIII-godz. 16.00-17.30

Kl. I-III-godz. 17.30- 19.00

Nauczyciele korzystają z  dziennika elektronicznego lub organizują spotkania one-line (o formie spotkania poinformują wychowawcy klas).