Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku. Ten ważny dla środowiska czas, przypada zawsze od 16 do 22 września.

Polska jest aktywnym uczestnikiem kampanii ETZT od momentu jej uruchomienia. W wydarzeniu uczestniczą wszystkie największe miasta, ale do akcji przyłączają się też małe gminy wiejskie. Promowane są wszelkie zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia.

Zwieńczeniem tygodnia za każdym razem jest Europejski Dzień Bez Samochodu przypadający na 22 września.

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły tradycyjnie chętnie wybierają rower i hulajnogę jako środek transportu  do szkoły.