zDolny Ślązak

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klas VII i VIII mogą przystąpić do konkursu „zDolny Ślązak” z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, historia, język angielski, język niemiecki, fizyka, chemia, geografia, biologia.

Chęć udziału w konkursie należy zgłaszać do nauczycieli wybranych przedmiotów. Harmonogram oraz regulamin konkursów jest dostępny na stronie https://zdolnyslazak.edu.pl/ w zakładce dokumenty.