Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Poniżej znajduje się lista zajęć:

zaj. poz. I pł 2020-21