Półkolonie

PÓŁKOLONIA  ZIMOWA

Informujemy, że w czasie ferii zimowych 2021 r. będą organizowane półkolonie w trzech  legnickich szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20A

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1

Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31

Czas trwania: zajęcia odbywają się w godz. od 800 do 1500

Wyżywienie: śniadanie i obiad

Osoby, które wcześniej zgłosiły chęć uczestniczenia prosimy o wypełnienie karty kwalifikacyjnej, która znajduje się  na stronie organizatorów wypoczynku.

Wypełnioną kartę uczniowie składają w sekretariatach własnych szkół do 22 grudnia 2020 r. Prosimy przestrzegać wyznaczonego terminu !!!

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH tj. KWOTA, NR KONTA BANKOWEGO ORAZ TERMINIE WPŁAT ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNRTOWEJ SZKOŁY /www.sp7legnica.eu/ w dniu 02-01-2021 r.

Z uwagi na Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży opracowany przez nas program wypoczynku będzie znacznie różnił się od programów, jakie realizowaliśmy w minionych latach.

W związku z powyższym program będzie realizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny, dezynfekcja) w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone  z programu lub ograniczone do minimum będą wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

Wyposażenie uczestnika półkolonii:

– obuwie zmienne

– maseczka ochronna,

– dziecko może mieć własne picie i zapakowaną przekąskę,

– w przypadku choroby przewlekłej dziecka jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

Dołożymy wszelkich starań, aby zajęcia organizowane na miejscu były ciekawe  i  równie atrakcyjne.

Proszę o dokładne zapoznanie się z Wytycznymi  GIS, MZ i MEN oraz Regulaminem Półkolonii w zakładce „Półkolonia”.