Konkurs TPD „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy zaprasza wszystkie koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 19 marca 2021.

Więcej szczegółowych informacji wraz z regulaminem konkursu:

Regulamin_Żyjmy Zdrowo i Bezpiecznie oraz Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym2020