„SZOŁ MI EMOŁSZYN”

baner_1200x628_FB_wydarzenie_konkurs_emocje

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Legnicy, realizator projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica organizuje konkurs fotograficzny pt. „SZOŁ MI EMOŁSZYN” dla dzieci i młodzieży z legnickich szkół. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.02.2021 r. i potrwa do dnia 8.03.2021 r. Celem konkursu jest między innymi: rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności odczytywania swoich emocji, przedstawienie na fotografii swoich emocji, a także stworzenie młodym osobom możliwości wypowiedzi artystycznej i prezentacja ich twórczości na zorganizowanej wystawie.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://team.legnica.eu/aktualnosci/szol_mi_emolszyn_konkurs_fotogra