Światowy Dzień Kota

„Miau­czy ko­tek: miau!
– Coś ty, kot­ku, miał?
– Mia­łem ja mi­secz­kę mlecz­ka,
Te­raz pu­sta jest mi­secz­ka,
A jesz­cze bym chciał.

Wzdy­cha ko­tek: o!
– Co ci, kot­ku, co?
– Śniła mi się wiel­ka rze­ka,
Wiel­ka rze­ka peł­na mle­ka
Aż po samo dno.

Pi­snął ko­tek: pii…
– Pij, ko­tecz­ku, pij!
Sku­lił ogon, zmru­żył śli­pie,
Śpi – i we śnie mlecz­ko chli­pie,
Bo znów mu się śni.”

Julian Tuwim

17 lutego został uznany za  Światowy Dzień Kota. Kot to pocieszne zwierzę, bardzo często spotykane w domu, jedno z ulubionych zwierzątek dzieci. Klasa I „a” i II „a” wykorzystały ten dzień na organizację kociej  zabawy dla całej klasy, której tematem przewodnim były koty.