Boisko Orlik

Boisko „ORLIK – 2012” czynne jest w dniach

poniedziałek – piątek  od 16.00 do 22.00

sobota – niedziela od 14.00 do 22.00

opieka animatora wg grafiku.

 

BOISKA_ORLIK_regulamin

Harmonogram pracy animatora –  Harmonogram zajęć Grudzień