Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy informuje, że funkcję
Inspektora Ochrony Danych w naszej placówce pełni pan Krzysztof Greszczuk.

Można się z nim skontaktować telefonicznie : 775 466 416 lub e-mailem:
iod@valven.pl.