Covid – 19 – procedury

Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem Covid – 19 (1)

Załącznik nr 1 Informacje Covid – 19

Załącznik nr 2 deklaracja zajęcia opiekuńczo – wychowawcze I -III

Załącznik nr 3 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Załącznik nr 4 deklaracja – konsultacje

Załącznik nr 5 deklaracja – rewalidacja

Załącznik nr 6 wykaz nr telefonów

Załącznik nr 7 obowiązki, informacje i monitoring pracowników administracji i obsługi

opinia PSSE w LEGNICY