O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • bezpieczeństwo ucznia
  • przyjazna atmosfera
  • wszechstronny rozwój ucznia
  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  • wysoki poziom nauczania

Nasza szkoła jest estetycznie urządzonym obiektem, z dwiema salami gimnastycznymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt sportowy, z boiskami sportowymi, basenem, klasopracowniami wyposażonymi w środki dydaktyczne, z pracownią komputerową, z salą audiowizualną, z biblioteką i czytelnią z bogatym księgozbiorem, ze stołówką i czytelnią.

W naszej szkole uczą nauczyciele specjaliści ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje, zapewniający wysoki poziom nauczania i wychowania.

Oprócz zajęć obowiązkowych w szkole działają kołka zainteresowań, organizacje uczniowskie preferujące zdrowe formy spędzania czasu wolnego. Szkoła dba o rozwój fizyczny ucznia.

Współpracujemy z rodzicami, a trudności wychowawcze są na bieżąco rozwiązywane. Prowadzona jest stosowna profilaktyka.

Praca wychowawczo- dydaktyczna opiera się na współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła współpracuje także ze środowiskiem lokalnym, stara sie być inicjatorem życia kulturalnego w środowisku. Organizujemy wycieczki i imprezy turystyczne z udziałem rodziców.