Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 16:30.

  • Sala 51 – świetlica dla klas I – III

Świetlica zapewnia uczniom opiekę wychowawczą na czas pracy zawodowej rodziców/opiekunów prawnych.

W świetlicy szkolnej organizowany jest odpoczynek i rekreacja uczniów przed jak i po zajęciach lekcyjnych. Uczniom, umożliwia się odrabianie zadań domowych, a także pomoc w nauce. Ponadto organizowane są różne gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, zabawy z muzyką, projekcje bajek i filmów edukacyjnych.

Wychowankowie biorący udział w zajęciach organizowanych w świetlicy mają możliwość poznać zasady kulturalnego życia w grupie, kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz dbania o estetykę i czystość otoczenia.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Oświadczenie rodziców

Galeria zdjęć