Wnioski, wzory dokumentów do pobrania

  1. oświadczenie o rezygnacji uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie
  2. oświadczenie-niepełnoletni uczeń-lekcje religii etyki
  3. wniosek rodzica do e dziennika
  4. Zdrowe nawyki żywieniowe
  5. zarządzenie 43.PM.2020 wzory zgłoszenia i wniosków o przyjęcie do szkół i placówek
  6. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  7. OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY