Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

serdecznie dziękuje za dotychczasowe wsparcie.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia w kolejnym roku szkolnym.

 W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł (15zł. – drugie dziecko w szkole, 0zł. – trzecie i kolejne dzieci w szkole).

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

38 1020 3017 0000 2102 0330 7253

Bank PKO BP S.A.

(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

Dziękujemy !

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – Grzegorz Kachnowicz

Zastępca przewodniczącego – Agnieszka Andruchów

Skarbnik – Maja Kostowska

Członkowie – Agnieszka Staroch Sakowska, Agata Wójcik, Małgorzata Zielińska, Arkadiusz Stepecki

regulamin Rady Rodziców

NNW IV 184 KARTA

OWU NNW Szkolne IV RODO

INFORMACJA RADA RODZICÓW-1