Rodo

Klauzule Informacyjne

klauzula do zastosowania w ramach współpracy

klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

klauzula informacyjna cele promocyjne szkoły (osoba niepełnoletnia)

klauzula – przetwarzanie danych osobowych-kronika szkolna – osoby niepełnoletnie

Klauzula informacyjna – monitoring

wzór klauzuli informacyjnej odbiór dziecka przez osobę upoważnioną ze świetlicy szkolnej