Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski IV-VIII opiekunowie p. Anna Koleśnik, p. Alicja Szczepanik

Przewodnicząca

Zastępca

 

Samorząd Uczniowski I-III opiekunowie p. Monika Narowska, p. Anna Rabiej

Przewodniczący –

Zastępca

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego