STREFA UCZNIA I RODZICA

TELEFON ZAUFANIA

 Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest to obecnie szczególnie palący problem, zważywszy, iż nasila się w wyniku dotkliwej dla nas wszystkich sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania.

Jak wynika z doniesień medialnych, badań, rozmów z najmłodszymi, dzieci oraz dorośli, młodzi ludzie każdego dnia borykają się z problemami przemocy rówieśniczej i domowej, nadużyciami ze strony dorosłych, depresją, hejtem – również w cyberprzestrzeni, niesprawiedliwym traktowaniem, brakiem zrozumienia, trudnościami okresu dojrzewania, uzależnieniami samotnością, a także innymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych – nie zawsze jednak tę pomoc otrzymując.

Z uwagi na powyższe, przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 Bezpieczny czat prowadzony  jest na stronie – https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Jak uczyć się efektywnie?  https://www.facebook.com/uniwersytetdzieciwklasie/videos/531328004428106/

10 rad na naukę zdalną

cyberprzemoc

TELEFON ZAUFANIA

„BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”

bezpieczny dolnoślązak logo

Zapraszamy do obejrzenia spotu informacyjno-edukacyjnego, promującego bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych osobowych, polecanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski podejmuje działania, w ramach programu edukacyjnego pn. „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”, mające na celu podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa. Spot jest zapowiedzią kolejnej edycji programu „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”, w której nasza placówka bierze udział.

NA CZYM POLEGA OCHRONA DANYCH PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ? – BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK RADZI:

1. Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.

2. Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.

3. Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.

4. Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).

5. Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.

6. Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.

7. Niewchodzenie na podejrzane strony.

8. Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.

9. Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych.

10. Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne).