Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020 r,
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
Konsultacje  
Zebrania z rodzicami 9 września 2020 r.

 

egzamin ósmoklasisty