Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019 r,
Przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 października 2019 r.,

12 czerwca 2020 r.

Konsultacje 6 listopada 2019 r.

22 kwietnia 2020 r.

Zebrania z rodzicami 18 września 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r.

13 maja 2020 r.

egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia 2020 r.