Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Legnicy

Projekty unijne 2014-2020

fundusze europejskieUnia EuropejskaFundusze unijne

Link dotyczący  wyposażenia pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:  Projekt unijny

W naszej szkole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały wyposażone dwie pracownie – matematyczna i przyrodnicza.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Legnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Legnicka edukacja dla przyszłości”.

 

Od stycznia 2019r. nauczyciele prowadzą następujące zajęcia:

 • dydaktyczno-wyrównawcze
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • rewalidacyjne
 • logopedyczne
 • programowania dla uczniów klas I-III
 • gra w szachy dla uczniów klas IV
 • rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze dla klas V i VI
 • doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII
 • kółka zainteresowań.

Miesięczny harmonogram udzielanych w ramach projektu form wsparcia

 

Zmiany w grafiku zajęć

W dniach od 07.01.2020 do 10.01.2020 r.  nie odbędą się zajęcia prowadzone przez:

 • p. M Sawicką-Hajdas – koło zainteresowań sportowych (poz. 28, 33, 35)
 • p. M. Wierzbickiego – koło zainteresowań sportowych (poz. 32, 38)
 • p. E. Sierżęgę – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (poz. 47, 48)

W dniu 8.01.2020 r. nie odbędą się zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez p. A. Woźniak (poz. 102, 103).

W dniach 13-17.01. 2020r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez p. K. Stanisławską z powodu nieobecności nauczyciela (poz. 9, 52).

W dniu 13.01. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez p, K. Anaszkiewicz (poz. 18)

W dniu 15.01.2020 r zajęcia (koło sportowe) przez  p. K. Nawracaj (11.40 – 12.25) nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela (poz. 36).

W dniu 16.01.2020 r. zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez p. A. Koleśnik nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela (poz. 98).

W dniu 21.01.2020 r. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez p. A. Wańkowicz nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela (poz. 66).

Zajęcia prowadzone przez p. K. Nawracaj (koło sportowe, poz. 31, 36, 44) nie odbędą się w dniach 21-24.01. 2020 r. z powodu nieobecności nauczyciela.

Zajęcia prowadzone przez p. E. Sierżegę (poz. 47) odbędą się w dniu dzisiejszym, tj. 22.01.2020 r.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 6 prowadzone przez p. K. Kaczkowską (poz. 50) odbędą się w czwartek o godzinie 12.40 – 13.25 w sali 77.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 5 prowadzone przez p. K. Kaczkowską (poz. 51) odbędą się 29.01 w środę o godzinie 14.30 – 15.15 w sali 66. (za 07.01)

Zajęcia z języka angielskiego dla klas 5 prowadzone przez p. A. Janicką dnia 30.01 są odwołane (poz.1)

Zajęcia z dnia 30.01 prowadzone przez p. M. Madej (poz. 84, 85, 86) są odwołane.

Zajęcia z języka polskiego z dnia 31.01. prowadzone przez p. A. Domańską – Krzywy są odwołane (poz. 2).

Zajęcia prowadzone przez panią K. Budniewską (poz. 27) dnia 31.01. 2020 r. są odwołane.

Zajęcia z dnia 31.01.2020 r. prowadzone przez p. E. Skrzypczyk (poz. 112) są odwołane.

Zajęcia prowadzone w styczniu przez p. J. Borowską (poz. 45, 75, 76, 78) zostały zrealizowane.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas V i VI prowadzone przez p. A. Konopacką (poz. 110, 111) zostały zrealizowane.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez p. A. Wojterę (poz. 69) zostały zrealizowane.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. P. Borowską (poz. 61, 62, 63, 64) zostały zrealizowane.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. M. Więckowską (poz. 57, 58, 59, 60) zostały zrealizowane.

Zajęcia teatralne prowadzone przez p. A. Rabiej (poz. 6, 7) zostały zrealizowane.

W dniach od 3.02. – 7.02.2020r. zajęcia z projektu „Legnicka edukacja dla przyszłości” są odwołane z powodu zmiany planu lekcji i konieczności dostosowania grafiku zajęć unijnych do planów uczniów i nauczycieli.

W dniach od 24.02. – 28.02.2020 r. zajęcia z projektu „Legnicka edukacja dla przyszłości” są odwołane.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-23 11:22przez:
Opublikowano:2021-04-23 23:55przez:
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Legnicy
Odwiedziny:1709

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.