Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wejście główne

Budynek szkoły - wejście

Budynek szkolny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Legnicy

Zapisy do klas pierwszych

Przyjęcia uczniów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 7   w Legnicy

na rok szkolny 2022/2023

 

Przyjęcie uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2022/2023, będzie prowadzone na podstawie:

 1) rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.),

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),

3) Uchwały NR XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1612),

4) Zarządzenia Nr 36/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2022/23 (w załączeniu),

5) Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica. (w załączeniu)

 

Rodzice dzieci urodzonych w 2015 r., z obwodu szkoły, dokonują ZGŁOSZENIA dziecka w dniach od   1 marca 2022 r.  do 30 marca 2022 r.

 

  • Rodzice dzieci urodzonych w 2015 r., zamieszkałych poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca. W tym celu należy złożyć WNIOSEK zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata   kryteriów 

4.07 - 6.07

24.08-25.08

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 

7.07-8.07

26.08

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.07

29.08

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

26.07-27.07

30.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.07

31.08

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rodzice mogą skorzystać z dwóch form składania zgłoszeń i wniosków:

  • Wysłanie skanu zgłoszenia drogą mailową na adres szkoły sekretariat@sp7.legnica.eu

Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres szkoły sekretariat@sp7.legnica.eu

  • Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętych kopertach do szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się skrzynka do korespondencji, w której  rodzice mogą pozostawić dokumenty.

 Wniosek

Zgłoszenie

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-28 13:35przez:
Opublikowano:2021-06-28 14:04przez: Ewa Skrzypczyk
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Legnicy
Odwiedziny:2205

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.